Submit for Art Market


Link mạng xã hội / Social links:


Thông Tin Sản Phẩm / Product Description (required):

Giá sản phẩm / Price range of the products (required):

Ảnh sản phẩm (mỗi ảnh dưới 2MB) / Product photos (limited to 2MB per photo):


Số lượng bàn đăng ký cho 2 ngày Art Market, kích thước bàn là 65x113cm (bàn trong nhà đã được đăng ký hết) / Book Tables for 2 days Art Market, the table size is 65x113cm (indoor tables are sold-out) (required):
1 table outdoor = 760,000 VND2 tables outdoor = 1,520,000 VND

Terms & Conditions:
- Các mặt hàng đem bán là mặt hàng đã đăng ký với BTC trước đó. Nếu không bán đúng mặt hàng đã đăng ký, BTC có quyền yêu cầu gian hàng ngừng bán tại sự kiện / Only registered products are allowed to sell during the event. If any vendor violates this term by selling unregistered items, we have the right to stop immediately.
- Art Market không bán vị trí gian hàng nên BTC sẽ quyết định và sắp xếp vị trí gian hàng hợp lý và khoa học, bảo đảm quyền lợi các bên. Vị trí của các gian hàng sẽ được email thông báo 2 ngày trước sự kiện / Art Market do not sell the exact locations to vendors. We will make The Vendors Map so that it suits all vendors' best interest and this decision is final. The Vendors Map will available 2 days before the event.
- Giữ gìn vệ sinh trong thời gian diễn ra sự kiện và dọn dẹp sau khi kết thúc. BTC có quyền yêu cầu bồi thường nếu gian hàng làm hư hại cơ sở vật chất của nơi diễn ra sự kiện / Keep everything tidy & clean during the event. If damages are caused by any vendor, you will be held responsible to pay to Art Market organizer & venue.