tinem là một dự án nhỏ mang trong mình niềm tin lớn vào khả năng sáng tạo không giới hạn của trẻ em
tinem is a budding project which embodies our belief in children’s limitless creativity.
Bằng việc biến tác phẩm của các em thành các sản phẩm ứng dụng sáng tạo, inpages muốn trao cho các em niềm tin vào khả năng sáng tạo của bản thân. Đồng thời inpages muốn tạo cơ hội cho các em kém may mắn hơn được chạm tay vào nghệ thuật thông qua việc chuyển lợi nhuận từ các sản phẩm này đến các tổ chức bảo trợ trẻ em uy tín, để tổ chức các lớp học nghệ thuật cho các em. Vì inpages tin rằng nghệ thuật đóng vai trò quan trọng trong việc định hình tính cách, trau dồi khả năng sáng tạo, niềm tin vào cái thiện và tình yêu vào cái đẹp.

 

By designing a line of functional art merchandise using children’s artwork, inpages aims to give them confidence in their transforming children’s artwork into a line of functional art merchandise, as well as confidence in their creative abilities. At the same time, we want to provide opportunities for underprivileged children who would gain great benefits from art education. Profit from the tinem products will be forwarded to local charities to organise art classes for children in need. We believe in the important role of art in individual development, expanding perspectives, and building self-belief.

 

Hiện tại tinem đang hướng nguồn quỹ thu được tới tổ chức Christina Noble Children’s Foundation:

Picture

Christna Nobles Children’s Foundation là tổ chức từ thiện cung cấp dịch vụ y tế, các chương trình hỗ trợ phát triển cho cộng đồng, các hộ nghèo và các trẻ em cơ nhỡ. Đặc biệt, họ có tổ chức một trường cấp 1 tại địa chỉ 38 Tú Xương Quận 3, không chỉ dạy chữ mà còn chú trọng bổ sung lớp nhạc và vẽ cho các em.