tinem


một dự án nhỏ mang trong mình niềm tin lớn vào khả năng sáng tạo không giới hạn của trẻ em / a budding project which embodies our belief in children’s limitless creativity.

 

Bằng việc biến tác phẩm của các em thành các sản phẩm ứng dụng sáng tạo, inpages muốn trao cho các em niềm tin vào khả năng sáng tạo của bản thân. Đồng thời inpages muốn tạo cơ hội cho các em kém may mắn hơn được chạm tay vào nghệ thuật thông qua việc lợi nhuận thu được từ các sản phẩm này đến các tổ chức bảo trợ trẻ em uy tín, để tổ chức các lớp học nghệ thuật cho các em. Vì inpages tin rằng nghệ thuật đóng vai trò quan trọng trong việc định hình tính cách, trau dồi khả năng sáng tạo, niềm tin vào cái thiện và tình yêu vào cái đẹp.

By designing a line of functional art merchandise using children’s artwork, inpages aims to give them confidence in their transforming children’s artwork into a line of functional art merchandise, as well as confidence in their creative abilities. At the same time, we want to provide opportunities for underprivileged children who would gain great benefits from art education. Profit from the tinem products will be forwarded to local charities to organize art classes for children in need. We believe in the important role of art in individual development, expanding perspectives, and building self-belief.


Sản phẩm của các em/ Our children products:

Florals collection

multifunctional bookmark

Bùi Ngọc Giao, age 6

go to shop

Nguyễn Huỳnh Lưu Trí, age 9

Lưu Hồng Bảo Trân, age 8

 


 

All the funding from this project will go toward:

The Christina Noble Children’s Foundation is dedicated to serving vulnerable children in Vietnam and Mongolia who are in need of medical care, nutritional rehabilitation, educational opportunities, vocational training and job placement, who would otherwise be at high risk of sexual and commercial exploitation.